Baňkování nebo-li vakuoterapie

Je založena na principu podtlaku, který vytvoříme přisátím speciálních baněk na kůži. Jak se podtlak tvoří, záleží na typu baňky, která se při baňkování použije. Nejčastěji používáme baňky skleněné, plastové, silikonové nebo keramické. Baňkování je dobré zkombinovat s masáží nebo nějakou jinou terapií.


Historie baňkování
Metodu baňkování lidstvo zná a používá více jak 5000 let a patří k uznávaným Čínským metodám. Po tisíciletí se používaly telecí rohy k odsávání hnisu a krve. Tuto přírodní baňku z rohu nahradily postupně bambus, keramika nebo sklo. Baňkování se také používalo ve starém Egyptě, Indii, Řecku, Koreji a Tibetu. Je to starověká technika, která využívá principu přikládání baněk na vybrané části těla. Nejstaršími doklady, na kterých je vyobrazeno provozování metody baňkování, jsou lékařské  pečetě zhotovené asi 3300 př. n. l. ve starověké Mezopotámii. Podrobněji byla tato metoda písemně zachycena v Egyptě, v tzv. Eberově papyrusu (asi 1500 př. n. l.), který je jedním z nejstarších dochovaných lékařských textů s touto tematikou. O několik staletí později, ve starověkém Řecku, byla baňka považována za logo lékaře, což dokládá, jak významnou roli metoda baňkování v soudobém lékařství hrála. V důsledku zániku Římské říše na konci 4. století n. l. a následných  etnických změn došlo v Evropě téměř k vymizení znalostí a praktikování léčby baňkováním.
Od 9. století našeho letopočtu se s četnými doklady „léčení“ metodou baňkování setkáváme u arabských lékařů. Nejznámějším z nich je Avicenna (980 – 1037). Z Arabského poloostrova se baňkování opět dostalo do Evropy (Itálie). Od 14. do počátku 17. století se znalost a popularita terapie baňkování postupně rozšířila i do dalších evropských zemí.

V Čechách se o porevoluční rozvoj baňkování patrně nejvíce zasloužila  brněnská terapeutka a léčitelka paní Zdeňka Jelínková.  Právě ona je autorkou pyramidového způsobu překládání skleněných baněk. Tato metoda je vyučována ve většině současných kurzů baňkování v naší republice. Zdeňka Jelínková je také autorkou nepublikovaných skript “Pohybový aparát a baňky “.

Metoda baňkování je podpůrným prostředkem, který pomáhá lidskému organismu v jeho procesu sebeuzdravování. Ideální je konzultace se svým lékařem ohledně stanovení příčiny potíží.

 

Cena za péči:

Baňkování 45 minut 700,- Kč

Baňkování + masáž 60 minut 850,- Kč

Chci se objednat

 

Mám zájem o dárkový poukaz

 

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2023