Zprostředkovaný prodej

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘI ZAKOUPENÍ JÍZDY (VOUCHERU) PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍ STRANY. ZÁKAZNÍK ZAKOUPENÍM JÍZDY PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍ STRANY SOUHLASÍ S NÍŽE UVEDENÝMI BODY:

Věk řidiče musí být minimálně 18 let a musí mít platný řidičský průkaz skupiny B.

Před jízdou je třeba se prokázat také občanským průkazem. 

Všechny jízdy může zákazník absolvovat i na sedadle spolujezdce. Jako spolujezdec může být osoba starší 12 let, vyšší než 150 cm, vždy se souhlasem zákonného zástupce. 

Termíny jízd určuje provozovatel.

Řidič nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, popř. léků, které by mohly ovlivnit jeho schopnost řídit vozidlo. Provozovatel může požadovat dechovou zkoušku na jeho meřícím zařízení. 

Řidič musí s vozidlem zacházet opatrně a je povinen respektovat pokyny instruktora. V případě, že řidič neuposlechne opakovaně pokynů instruktora, pak tento může kdykoli jízdu ukončit a zabránit řidiči dalšímu pokračování v jízdě. V takovém případě nemá řidič nárok na navrácení částky za voucher a pohonné hmoty.

Ceny půjčení zahrnují povinné smluvní pojištění, havarijní pojištění ( 10% spoluúčast ), instruktáž a náplně kromě benzínu, který si hradí klient, pokud není součást poukazu.

Pojištění vozidla zajišťuje provozovatel vozidla.

Za jakékoliv zranění způsobené při jízdě je zodpovědný řidič vozidla. 

Zrušení / změna objednaného termínu jízdy je možná minimálně 48 hod předem. 

Zrušení / změna objednaném termínu jízdy možná pouze jednou a minimálně 48 hod předem. 

Vložením poukazu do rezervačního systému a provedením rezervace se považuje poukaz za uplatněný.

Poslední rezervace je možné uskutečnit max. 14 dní před koncem platnosti voucheru, pokud nebylo u vedeno u  prodejce (třetí strany) uvedeno jinak. Po tomto termínu negarantujeme volné místo u vybraného vozidla.

Kupony placené předem propadají, pokud nejsou uplatněny v daném termínu. 

V případě žádosti na navrácení částky za zakoupený vouchery, kdy nebyly porušeny ze strany provozovatele podmínky, může provozovatel krátit vracenou částku o provizi třetí strany maximálně však o 30% z původní, zákazníkem zaplacené sumy.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo jízdu zrušit a toto se nepovažuje za porušení smlouvy: 

1) Z důvodu nepřízně počasí - za hustého deště a sněžení se nejezdí. 

2) Z technických důvodů, havárie, poruchy vozidla, nemožnosti poskytnutí vozidla. 

V takových případech provozovatel navrhne po zákazníkovi nový termín a / nebo pokud provozovatel není schopen z jakéhokoli důvodu poskytnout jízdu v objednaném vozidle, je poskytnuto náhradní vozidlo v téže kategorii. 

3) Pokud se na daný termín rezervuje méně než 15 jízd v daném vozidle na daný den.

 

Prodloužení voucheru:

1) O prodloužení voucheru zakoupeného prostřednictvím slevového portálu je možné zdarma zažádat max 14 dnů před koncem platnosti tohoto voucheru.

2) Žádost o prodloužení voucheru zakoupeného prostřednictvím slevového portálu ve lhůtě kratší než 14 dnů před koncem platnosti tohoto voucheru bude toto prodloužení zpoplatněno jednorázovým poplatkem ve výši 500 Kč za 1 měsíc prodloužení

3) Žádosti o prodloužení platnosti voucheru, která byla podána po době platnosti voucheru nelze vyhovět.

 

Provozovatelem jízd ( krátkodobý pronájem ) je společnost United Services s.r.o. 

 

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2023