Shamballa  (Shangri-la) 

Dovolte mi malé zopakování a připomenutí co je to Shamballa.

Je to propracovaný rozsáhlý „léčebný“ systém pracující s mnoha energetickými složkami a velkým množstvím nástrojů na energetické úrovni. Většina tohoto systému z Atlantidy, byla na tisíce let ztracena. Systém prochází vývojem, který je třeba, aby byl aktuálně přizpůsoben velmi rychle se měnící situaci na Zemi. Lidé na Zemi tedy vždy dostanou k dispozici jen ty prostředky, které jsou v tu chvíli bezpečné a které na svém stupni vývoje potřebují.  

 

 

Tuto energii reprezentuje Mistr  St.Germain a průvodce jménem Joelle. 

St.Germainovi byly za jeho života dány symboly, které se mohly telepaticky přenášet přímo do energetického systému osoby a které mohly zvýšit vibrace slabší osoby tak, aby se mohla vyrovnat úrovni ostatních Atlanťanů.

 

Jde o sloučení několika typů energií:

  1. Univerzální životní energie - Reiki 
  2. Energie Světla v našem duchovním srdci - energie naší “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ 
  3. Energie Vzestoupených Mistrů a Vyšších planetárních energetických forem - (spojitost našeho multidimenzionálního aspektu)

 

•    Je astrálním hlavním městem království Agartha (komplexu éterických energetických center Země). Leží v éterické úrovni nad Tibetem a nachází se v jiné dimenzi. Je vytvořené z vysokých energií světla a sídlí tam mnoho plně vědomých bytostí, které mají svůj cíl a své úkoly. Jsou to Mistři, Archandělé, Elohimové a jiné světelné bytosti. Tam odešli nanebevzatí mistři – St.Germaine, dr.Usui, Wotanna, Dion…a jiní po potopení Atlantidy.


•    Skutečným smyslem proč tito Mistři pod vedením nejvyššího světla vybudovali Shamballu bylo poskytnout lidem na Zemi velký zdroj informací, vědění, duchovního vedení, léčivých energií a síly. Právě od tohoto města byla nazvána energie, se kterou Mistři pracují a která dokáže pomáhat i při velmi vážných nemocech. Shamballa byla záměrně vytvořena, aby mohla být stálým zdrojem pro všechny, kdo tuto energii potřebují a požádají o ni. Vládne tam nejvyšší moudrost, láska a klid.

Shamballa je energie čisté bezpodmínečné lásky, je to více než nový systém „léčení“. Ve spolupráci s vyššími stupni energií se urychlí rozšíření Vašeho vědomí.
Energie Sh. osvobozuje od emocionálních vazeb a starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu a uvolňuje karmické zátěže. Aktivuje další řetězce DNA a napravuje pokřivené kódy DNA. 
Tato energie pomáhá naprosto všem, jen doba, kdy se změna dostaví je rozdílná. Záleží na individuálních vibracích daného jedince. Nedokáže však pomoci u případů v konečném stádiu nemoci.

Je nutné, aby lidé pochopili, že musí ke svému uzdravení přispět sami a že nebudou jen pasivně přihlížet, ale i spolupracovat. Daná osoba by měla se svým uzdravováním souhlasit a dát si sama povolení pro změnu, to je velmi silný pokyn jít vpřed. Musí poznat, že ona sama se musí změnit a že musí dát svému tělu povolení, aby mohla energie proudit. To je hlavní úloha člověka, který chce projít procesem změny k uzdravení.

 

 

Dalo by se říci, že po zasvěcení se Shamballa stane místem „uvnitř Vás“. Prostřednictvím Sh. jste spojeni také s energií Mistrů a Mistryň, kteří Vám svojí láskou a světlem pomáhají k vzestupu. Spolupracují s lidmi, kteří jsou připraveni. Je zapotřebí, aby měli vyčištěná svá energetická a éterická těla, aby v mentálním těle nebyla uložena zlost, závist, nenávist, žárlivost, nepřejícnost a převládaly jemné energie lásky.

Shamballa je ucelený systém navyšování osobních vibrací :

  • Sh. 1024 – čistíme karmu a sebe, příprava na vzestup (5D)
  • Sh. 2048 – vyrovnání mužského a ženského principu
  • Sh. 3072 – možnost spojení se se svým duchovním protějškem Dvojplamenem. Komu se to podaří, opět zvýší výrazně vibrace své a svého protějšku a svého okolí.
  • Sh. 4096 – nadstavba Sh. 3072, kde zvládneme pracovat s energií Trojplamenu a využívat jeho sílu ve prospěch všech
  • Sh. 5120 -  neboli 12D, pokračováním nástavby Sh.4096. Mocná Já jsem Přítomnosti - vaše Božská duše je nestálý aspekt, který se skrze vzestup stává stálým..
  • Sh. 15D,18 D až po Kristovu Shamballu, to jsou již energie, které jsou dary od Bytostí Světla a přidělují je sami. Každému jednotlivě, dle individuelního vzestupu.
  • Každá úroveň zahrnuje 1024 symbolů.

Shamballa 5120 je už velmi silná energie.

Je velmi pravděpodobné, že při zasvěcení nebo po té, budete postaveni před vaše nezpracované úkoly a budete stát před jejich vyřešením. Je možné, že se Vám vybaví vzpomínky i dávno zapomenuté, abyste si je uvědomili a zapracova-li na nich. Taktéž je možné, že po tomto zasvěcení bude docházet k malému či většímu odstranění ze života všeho nefunkčního a nepotřebného. Může to být více patrné než u dřívějších zasvěcení.

Po každém stupni zasvěcení může docházet k intenzivnějšímu očišťování se od starých těžších energií, karmických bloků, což bývá často provázeno vyplavováním emocí. Je třeba nechat tomuto procesu volný průběh, odžít si je, aby se vyplavily jednou pro vždy. Projde-li člověk pravdivě vším, co k němu přijde, ať už je to jakkoliv nepříjemné v danou chvíli, získává tím pocit svobody, ale i větší empatie vůči ostatním lidem.

 

Chci se objednat


 

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2023