Kvantový koučink je cesta ke zdraví a radosti

Vychází z kvantových zákonů, které platí v naší realitě. Kvantové zákony platí pro všechny. Fungují neustále, stejně jako např. gravitační síla, ale pokud je neznáme, neumíme je použít ve svůj prospěch.

Naopak nevědomě vytváříme své onemocnění i problémy, v práci, vztazích a ostatních oblastech života. Pokud trpíme, tak zákonitosti a jednotu celku (mikro a makro vesmíru) narušujeme, a jsme osobními krizemi a bolestmi nabádáni ke změně. Kvantový koučink najde příčinu onemocnění, nastaví obraz pro pochopení, harmonizuje tělesný systém a nastartuje proces uzdravení na úrovni DNA.

 

 

KVANTUM je nejmenší jednotkou reality - jednotka energie i hmoty, (tělo, nerosty, světlo, informace..). Naše orgány se skládají z buněk, buňky obsahují DNA, kolem které je kvantové pole.
Kvantum je v pohybu nebo v klidu, tyto vlastnosti určuje naše pozornost. Před zaměřením pozornosti je kvantum vlnou v pohybu, vlna je nehmotná, rozšířená mimo čas a prostor (3D). Po zaměření naší pozornosti se kvantum projevuje jako hmota v prostoru a čase. (Lenard, Planck a Einstein, 1921 Nobelova cena)

 

 

Nemoc, problém vytváříme svým záměrem na kvantum.  Záměr je emoční, myšlenkový, vědomý, podvědomý, uvnitř nás,… Kvalita našeho záměru určuje kvalitu života. Tvoříme život ve zdraví či nemoci, štěstí či smutku, hojnosti nebo chudobě. Pokud nežijete  harmonický život, nejste si vědomi, jak lze se záměrem pracovat tak, abyste byli spokojení.  Pokud jste ochotni přijmout odpovědnost, je nemoc léčitelná, neboť program zdraví je připraven pro nás pracovat.

 

Kvantová terapie je proces uvědomění, soulad s frekvencí zdraví a lásky, spojení se zdrojem  života.  Uvědomění je proces mimo logiku, narodili jsme se  s ním, ale zapomněli ho používat ve prospěch všech.

 

Moc (energie) uvědomění = prožívání hojnosti
Neuvědomění = ztráta moci realizovat = ne/moc

 

Uvědomění sebe sama, své jedinečnosti, nás vrací k naší přirozenosti, svobodě a vyššímu řádu, ve kterých jsme byli stvořeni. Proces obnovuje zdraví, podporuje hojení, zmírňuje bolest, zahajuje léčbu buněk, posiluje frekvence zdraví, které nám jsou přirozené. Opravy zasahují  DNA. Dochází k okamžitým změnám. To, co přijímáme, tak rezonujeme, tím  ovlivňujeme kvalitu chemických procesů v buňkách a to má vliv na funkci orgánů, včetně projevu funkce genů (více obor epigenetika).

 

 

Kvantová terapie uvolňuje stres, strach, bolest, napětí, odstraňuje fyzické, psychické a emocionální problémy, nastoluje harmonii, zdraví, lásku a štěstí a k naší harmonické přirozenosti nás vrací, spojí nás s informacemi. Buňka v harmonickém stavu nemůže být nemocná.
 

 

Chci se objednat

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024