Vnitřní dítě

Vnitřní dítě je záznam na našem magnetu přitažlivosti, který se nám vytvoří od embria v lůně matky (vnímáme, co cítí matka i její okolí)

 

Pokud se cítíme spokojeně, šťastně, prožíváme každodenní pocit radosti i z maličkostí, záříme, jsme otevření ve vztazích všeobecně, věříme a důvěřujeme sami sobě i našemu okolí, máme zdravou sebelásku, sebeúctu a sebevědomí, s lehkostí komunikujeme s ostatními, pak se nám daří a naše vnitřní dítě je zdravé.

 

 

 

 

Cesta ke zdravému vnitřnímu dítěti vede přes proces uzdravování sám sebe, čili uzdravování svého vnitřního dítěte. Najít spokojenost ve svém životě, smysluplnost našeho bytí, spokojenost v našich vztazích, jak v osobních, pracovních, rodinných, mileneckých, partnerských, manželských i přátelských.

 

Pokud zažíváme ve svém životě situace nedůvěry k sobě samé, nedůvěry k druhým lidem a svému okolí, schází nám pocit bezpečí, sebepřijetí, sebelásky máme pocit, že nemáme pevnou půdu pod nohama, jsme závislí na druhých lidech, křičíme, sebetrýzníme se, stavíme se do role oběti a obětování se, máme deprese, zažíváme návaly zloby, agrese, vzteku, jsme zmatení, lítostiví nebo chceme mít vše pod kontrolou, zažíváme pocity, že nejsme něčeho nebo někoho hodni, jedná se o klasické projevy zraněného vnitřního dítěte. Jsou to nedostatky pozornosti, lásky a péče pramenící z našeho prenatálního vývoje a z dětství, které nemáme zpracované a které nám mohou způsobovat problémy v životě.

 

 

 

 

Při terapii společně projdeme vývojem od porodu až k dospělosti. Odhalíme programy a vzorce, které nám ovlivňují náš životní postoj, brání nám k přijetí změn a zrušení sebedestrukčních programů v našem životě. Společně zapracujeme na :

  • zvýšení vašeho sebevědomí, sebelásky, sebeúcty, sebedůvěry, sebedůležitosti a sebeúspěšnosti
  • pochopení a zpracování traumat, bloků a zranění z dětství a dospívání
  • pochopení a zlepšení osobních, rodinných, pracovních, mileneckých, partnerských a manželských vztahů 
  • uvolnění příčiny vzniku emočních strachů, bolestí, návalů zlosti…
  • schopnosti dovolit si udělat změnu ve svém životě
  • umění převzít odpovědnost za svůj život
  • umění dostat emoce pod kontrolu

 

terapie trvá  cca 2 – 2,5hod                        cena za terapii  1.700,- Kč

 

Chci se objednat

 

Mám zájem o dárkový poukaz

 

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2023