AKTUÁLNÍ SITUACE Z ASTROLOGICKÉHO POHLEDU

AKTUÁLNÍ SITUACE Z ASTROLOGICKÉHO POHLEDU

Momentálně je na obloze již nějakou chvíli velmi silná a těžká konstelace – Saturn, Pluto a Jupiter jsou v neobvyklé trojkonjunkci. Pluto a Saturn v konjunkci (tzn. Planety jsou blízko u sebe) značí krizové situace na společenské úrovni. V historii během toho spojení začala například 1. světová válka, 1947 – 48 indicko-pákistánská válka, 1982 – 83 probíhalo kritické období studené války (zdroj konkrétních dat astrolog Jiří Kubík).

Saturn byl naposledy v kozorohu v roce 1989. Vzorec se nyní za jiných okolností opakuje. Pád starého řádu a hledání nového nastavení.

Nyní stojí Saturn po cca dvou a půl letech již v posledním kritickém stupni kozoroha a na konci března 2020 se přehoupne do vodnáře a začne nový karmický cyklus. Jde o velmi hluboké transformační energie, kdy se bortí stará struktura a starý řád na globální úrovni. Pluto mj. znamená transformaci, smrt a znovuzrození. Saturn je řád, struktura a autorita. Ale také učitel a karma. Jupiter je označován za „šťastnou planetu“. Zároveň ale může mít tendence přehánět a „nafukovat“. Jupiter je filozof, míří k vyšším ideálům a hledač Pravdy. V tuto chvíli je posledním článkem této planetární trojkonjunkce a mohl by v tomto postavení přinést nějakou formu radosti a optimismu po „spoušti“ Pluta a Saturna.

Na začátku týdne se přidal k této silné trojce Mars, který přinesl rychlý sled událostí. Mars je bojovník, agrese, pohyb a čin. Nicméně Mars v Kozorohu nejedná zbrkle. Je v tomto znamení takzvaně "povýšen". Jedná racionálně jako velitel vojenské jednotky. Měl za následek zrychlení procesu momentálních událostí, aby se „stihlo to co má“ ještě než se Saturn během následujících dvou týdnů odpojí a přesune do Vodnáře (ne ovšem na dlouho, Saturn bude retrográdní a během celého tohoto roku bude střídat pozice Kozoroh/Vodnář) .

Přelom březen/duben bude náročný. Bude dít právě přechod Saturna do Vodnáře za přímé asistence s Martem, kdy oba budou na nultém stupni Vodnáře. Dá předpokládat nějaká vypjatější akce, "převrat". Minimálně jde o těžké energie. Může dojít k přetížení internetu, v krajním případě kolapsu komunikačních sítí. Nebo možná zcela naopak - technologie významně vstoupí do hry.

Stav nouze v ČR byl vyhlášen 12.3.2020. V tento den probíhala T-kvadratura Venuše a Urana, Měsíce a Pluta (resp. Celého stelia Pluto, Saturn, Jupiter, Mars). Nastalo propojení těchto energií s našimi emocemi v náročné konstelaci. V realitě se to přináší vyhrocenost, stres a energie boje.

Pro někoho "boj za něco", pro jiné "boj proti něčemu". Někteří lidé mohli poprvé cítit paniku, strach o hmotu, peníze a rodinu. Velmi nestálé emoce.

Kozoroh je symbol autority a společenské postavení. Někdy v horoskopu mluví také o otci. Symbolicky jsme nuceni se osvobodit od Otce. Přestat vzhlížet k falešným autoritám a objevit autoritu vnitřní. Popřípadě pro některé - nepřikládat své vlastní autoritě přílišný význam.

Chiron je nyní na začátku znamení berana (a bude tam až do ledna 2028). Každý na nějaké úrovni prožíváme (a budeme prožívat) hluboké zranění a rozklad „svého já“. Beran je individualista a chce se prosadit. Když mu to není umožněno, má vztek. Můžeme se střetávat se svou vlastní agresí. I agresí okolí. Chiron je zraněný léčitel, a každý nyní prochází přes bolest na individuální úrovni k pochopení a uzdravení vlastní základní podstaty a svého Ega.

Pro upřesnění - "mít Ego" je v pořádku, je to naše Já, je ale potřeba vědět, jak s ním pracovat - a to se učíme - budeme se učit ovládat samy sebe. Abychom zjistili, kdo opravdu jsme, a co potřebujeme.

Uran je na čtvrtém stupni býka. Uran pobývá v jednom znamení cca 8 let. Přesto, že je to pomalá planeta, jeho vliv na události bývá velmi rychlý, nepředvídatelný a zásadní. Přináší významné zvraty. Reformátor. Žádá změnu a vývoj. Nyní je na začátku oblasti týkajících se peněz, financí jako takových, hodnot, hmotných statků, zázemí, rodiny, lásky. Je to postavení naznačující ekonomickou krizi. Lidé potřebují přehodnotit svůj vztah k penězům a majetku.

Jižní a severní uzel nyní také pomalu dokončuje cyklus Kozoroh/Rak. Kdy společnost byla vedena upustit od starých rigidních struktur, aby se více propojila s citovostí, se svými emocemi. Rovnováha mezi mužskou a ženskou energií. Na začátku června vstoupí jižní uzel do Střelce, kdy budeme hledat nové informace, nové pohledy a možná zpochybňovat naší dosavadní filozofii a Pravdu. Bude potřeba mezi sebou komunikovat a hledat nové způsoby.
Celé toto základní postavení tedy mluví o reorganizaci a pádu struktury, hodnot, ideálů a řádu, které jsme vytvořili - na úrovni společnosti i jednotlivců, kdy se v nás musí zbortit stará přesvědčení, podle kterých již dále nemůžeme fungovat, abychom se zaměřili na vyšší ideály a cíle založené na Pravdě (vyšší forma energie).

Je to období velkých změn, které jen tak neskončí. Uzavírají se důležité cykly. V kolektivním měřítku. Jsme na začátku nové éry. Ale začátky bývají těžké. Veškeré věci, které se však dějí jsou nevyhnutelné a v pořádku. A rozhodně to nebudou změny jen „negativní“ a myslím, že naopak mnohým lidem se uleví. Protože v nastavení, které bylo/je, již nebylo možné udržitelně fungovat. Ať už si to někteří uvědomují nebo ne. Kostky jsou vrženy. ????

Nicméně to, co se děje přímo teď je přechodné a náročné postavení planet se bude nakonec pomalu rozvolňovat. Je však potřeba být flexibilní.

Jako lidstvo dostáváme podněty k z zamyšlení a šanci ke změně.

Ač se situace dotýká nás všech - míra prožívání těchto dějů na osobní úrovni se odvíjí od toho kam se promítají tyto jevy v našem osobním horoskopu, od stádia vývoje, na kterém se každý individuálně nacházíme (nezáležíc však na věku) a samozřejmě dalších mnoha okolnostech.

Vypracovala Tereza Šulcová

 


 

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024