Reakce klientky po terapii

SNĚŽENKA

Jako vánek poletuje ve víru souznění.
jako celek Země z níž povstala.

Vytrvalá a silná přečkat chlad a zimu jsem zdárně
svou cestu ke světlu Slunce poznávala.

Sníh jest tu pro odložení toho co končí
a zvěstování počátku svého snažení
vzejít v Slunce, zpěvem svým se ukázala.

Odsud vidí nádheru svou - sebe samou
s celkem vzešlým pro Oko Boží.

Kdo jsem?
Sněženka vytrvalá a dívám se z té krásy své ven.

Cítím závan tepla, celku, oživení 
své Země. Jsem poslem jarním.

Zase se v sebe, v Zemi pak navrátím
a hleďte - zase znova po roce vyrážím.

Ne sama, ale s dětmi vytrvalými
svět světlem a krásou obrážím.

Tak dívej ty se človíčku do ní,
do sněženky trvalé - vytrvalé.

Já nekončím, spíše začínám.
Jsem sněženkou.

Hleď.
Jsem teď.

........z mých pocitů, vjemů a prožitků napsala Blanina

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024