Tachyonova energie

Imhotep byl jedním z největších staroegyptských mudrců, žil v období 3. dynastie. Pole působnosti měl široké, byl to také héliopolský kněz boha slunce Ra, architekt, lékař, vezír, věštec a vysoce postavený hodnostář faraona Džosera. Vystavěl pyramidu Sakkáru.  

Sakkára  - umožňovala propojovat se s jinými dimenzemi a Bytostmi  

 

 

Zde vznikla TACHYONOVA ENERGIE - je to energie lásky, myšlení, energie vědomé informace. Je rychlejší než světlo, nemá žádnou hmotu a záleží na mentalitě pozorovatele 

 

TACHYONOVA ENERGIE –  je energie, která drží pohromadě vesmír a vytváří všechny tvary na naší planetě. Energie tachyonu je rychlejší než světlo, je přítomná všude ve vesmíru je neomezená a má veškerý potencionál nutný pro vytváření perfektních forem vesmíru. Tachyon zásobuje spirituální, mentální, emocionální a fyzickou rovinu energií a harmonizuje je. Tachyony působí přesně tam, kde je systém, který se dostal z rovnováhy. Tachyony energizují  jemnohmotná  energetická pole (SOEP) člověka a jejich prostředím působí na biologické životní systémy těla. Posílíme-li ve svém životě tachyonovou energii, bezprostředně to přispívá k naší rezonanci s energií nulového bodu, což prospívá našemu tělu, emocím i duchovnímu zdraví. Když mají SOEP dost energie, vede to obecně ke zdraví a mládnutí, protože dokážou zvrátit entropii - chaos v jakémkoli systému včetně lidského těla, což je skutečnou podstatou stárnutí a nemocí.  

 

 


Může-li tachyonová energie volně proudit, máme z nulového bodu (pojem z kvantové fyziky = JEDINÝ ZDROJ VŠEHO) k dispozici nekonečně mnoho energie, abychom udržovali a nově budovali svá SOEP(subtilní organizující energetická pole=jemně hmotná těla) a skrze ně svá těla - tak bez přestání obracíme entropii v opak. Čím více energie SOEP mají, tím lépe jsou organizovány a tím lépe fungují naše fyzikální struktury.

 

Tachyonové produkty jsou anténami, které mohou převádět energii nulového bodu lidem, ale i ostatním živočichům. V době, kdy na celém světě stále více lidí hledá dokonalejší harmonii s přírodou, zdravím a duchovním osvícením, může tachyonová energie posloužit jako cenný katalyzátor k podpoře globálního probuzení. 

 


Tachyonizační proces je pro tuto planetu darem. Pomáhá a mění vývoj a zdraví každého, kdo se s ním setkal. Tachyonizace vytváří z chaosu řád. Má potenciál k tomu, aby přivedla planetu a její obyvatele zpět ke zdraví, harmonii a jednotě.

 

Chci se objednat

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024